Staff Salary

 
S.No. Staff Code NAME DESIGN BP GP
1 38456 Sh C Mani Dy Commissioner 28710 7600
2 25572 Sh BL Morodia Asst Commissioner 26620 7600
3 25973 Sh CS Azad Asst Commissioner 25620 7600
4 38525 Mrs. Nafisa Kachwala Asst Commissioner 27650 7600
5 22593 Pushpendra Kumar Administrative Officer    
6 46619 Ms Sukhraj Kaur Finance Officer  13060 4600
7   Sh KS Baura Hindi Translator 18180 4600
8 33203 Mrs Nirmla Devi Assistant 16070 4600
9 33227 Sh Kulvinder Singh Assistant 15300 4200
10 56775 Sh Yogesh Kumar Kaushal Assistant 9300 4200
11 22591 Sh Jaideep Rana Steno-I 13430 4200
12 58512 Sh Shyam Kishor Singh Assistant 9300 4200
13  47321 Sh. Sukrampal Panwar Assistant    
14  56777 Sh. Satyender Kumar Assistant    
15 26125 Sh. Dinesh Singh UDC 11390 2800
16 25474 Sh. Rajeev Kumar Sagar UDC 10930 2800
17   Ms. Bhawna Verma LDC 5830 1900
18 58514 Sh. Rajesh Kumar Verma LDC 5830 1900
19 34129 Sh. Kushal Kumar Sub Staff 9360 2000
20 23493 Sh. Babu Lal Sub Staff 9470 2000
21   Sh. Jasmer Singh Sub Staff